Innkalling til årsmøte 2014

DET INNKALLES MED DETTE INN TIL ÅRSMØTE I AVLSFORENINGEN FOR NORSKE VARMBLODSTRAVERE, LØRDAG 7 JUNI KL 12.00 TIL KL 14.00. OPPMØTE I RESEPSJONEN PÅ HESTESPORTENS HUS, BJERKE TRAVBANE.

SAKSLISTE

 1. VALG AV DIRIGENT
 2. ÅRSBERETNING
 3. REVIDERT REGNSKAP
 4. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT
 5. INNKOMNE FORSLAG
 6. EVENTUELT
 7. VALG AV:
  – 3 STYREMEDLEMMER
  – 2 VARAMEDLEMMER TIL STYRET
  – STYREFORMANN
  – 2 REVISORER
  – VALGKOMITE

VELKOMMEN!

 STYRET