Forandring av kåringssystemet i Norge

Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling, endret de offentlige kravene til hesteavl. Forenklingen innebærer at kåringsinstituttet ikke lenger er en del av det nasjonale regelverket om avl på hest. Endringene i regelverket ble vedtatt 14/1-15 og trer ikraft straks.

I henhold til Landbruks-og Matdepartementets beslutning forsvinner kåringssystemet fra det nasjonale lovverket fra og med 2015.  Dette gjelder varmblodstravere.

De enkelte raseorganisasjonene har nå overtatt ansvaret for utvelgelse av hingster i avlen.
For kaldblodstraver fortsetter utvelgelse av hingster etter samme system som tidligere. Dette er beskrevet i den norsk-svenske kaldblodsavtalen.

Det følgende beskriver hovedtrekkene i avlsvurderingen som vil gjelde for varmblodstraver.


 

Avlsvurdering – ikke kåring

I det nye systemet vil alle hingster være godkjent for avl såfremt de ikke har noen av defektene som er definert på defektliste (se under punktet kassering/avlsforbud). DNT ønsker at hingstene skal vises på en avlsvurdering for at hoppeeierne skal få mest mulig informasjon om hingstene.

Under avlsvurderingen skal hver hingst poengsettes. Høyeste poengsum er 100 poeng. Samtlige delpoeng for hver hingst vil bli offentliggjort.

Hingstene poengsettes etter følgende mal:
–      Løpsprestasjoner:                    maks 50 p
–      Avstamning:                             maks 30 p
–      Eksteriør:                                  maks 10 p
–      Helse:                                       maks 10 p

Hingstene som vises blir gradert etter følgende system:
–    Meget høy avlsverdi    (86-100 poeng)
–    Høy avlsverdi               (71-85 poeng)
–    Middels avlsverdi         (56-70 poeng)
–    Lav avlsverdi                (41-55 poeng)
–    Meget lav avlsverdi      (0-40 poeng)

Pris for å melde hingst på avlsvurdering er kr 10.000. Dette inkluderer røntgen, veterinærsjekk og generell avlsvurdering.

Det skal lønne seg å vise hingsten på avlsvurdering

Begrepet «egen hingst på egen hoppe» er nå tatt ut av forskriften i Mattilsynet som regulerer hesteavlen (Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien).

Hingster som ønskes brukt i avl uten at de er vist for avlsvurdering må søke om dette til Norsk Hestesenter. Søknaden må vedlegges helseattest (samme krav til røntgen og veterinærsjekk som ved avlsvurdering).

Hoppene kan være eid av andre enn hingsteeieren. Hingster som ikke vises på avlsvurdering må betale samme avgift som ved avlsvurdering (kr 10 000). Godkjente hingster trenger ikke søke på nytt, men må betale en årlig bedekningslisens til DNT.

MEN avkommene etter disse hingstene vil miste følgende rettigheter:
* ingen oppdretterpremier
* ingen deltaking i de klassiske årgangsløpene
* ingen deltagelse i Prinsesse Märta Louise pokalløp
* ingen deltagelse i Jarlsberg Grand Prix
* ingen deltagelse i mønstringsløp
* ingen deltagelse i DNTs unghestserie

Import av frossensæd
Det kan søkes om import av frossensæd fra hingster som er vist på avlsvurderinger i følgende land: Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Italia, USA, Canada, New Zealand og Australia.

Søknaden sendes til Norsk Hestesenter innen 1. mars. Fra og med 2015 blir dette en varig godkjenning som ikke må fornyes. Hingster fra andre land enn ovennevnte må vises fysisk på en avlsvurdering i Norge. Kårede/ avlsvurderte og godkjente hingster i Norge fritas fra krav om søknad dersom sæd ønskes importert fra utlandet. Import av frossen sæd vil koste det samme som en visning av hingst på avlsvurdering (kr 10.000).

Utenlandsstasjonerte hingster som skal brukes i norsk avl må ha en agent, og det må løses en årlig bedekningslisens til DNT.

Det vil ikke bli avkrevd sædprøve fra hingster som søkes brukt med importsæd.

Avlsvurderingsnemnda vil skrive en protokoll der hingstens kvaliteter blir vurdert. Hingstene vil bli klassifisert etter et enklere poengsystem enn det som brukes på avlsvurderingen.

Kassering/avlsforbud
DNT beholder defektlista som allerede eksisterer i avlsplanen Disse defektene er: pungbrokk, klapphingst, urhingst og bittfeil.
Hingster med defekter som er nevnt på denne lista får avlsforbud. Eventuelle avkom etter slike hingster vil ikke kunne registreres i Det Norske Travselskap.