Vallak-vedtaket følges nøye

logosx5

PRESSEMELDING: Foreningen Avlsforeningen for Norske Varmblodstravere vil følge svært nøye med på konsekvensene av DNT-styrets vedtak om å åpne for vallak-import.

  • Vi vil si klart og tydelig stopp hvis vallak-importen skyter fart, sier leder Per Erik Hagen.
  • Norsk travsport trenger flere hesteeiere. Veien til fornøyde hesteeiere går ikke gjennom import av frasorterte vallaker, sier Hagen.
  • Den importen vi skal ha bør i størst mulig grad styres mot hopper som på sikt kan styrke norsk avl, sier han.

Avlsforeningen mener administrative argumenter knyttet til vallakimport som har skjedd gjennom bruk av ulike smutthull ikke er god nok grunn til å heve forbudet.

  • Vi er heller ikke sikre på at avgiftene som er innført er høye nok til at folk heller vil velge å momse inn de vallakene som allerede er i landet, sier Hagen.

Nå ønsker foreningen virkemidler som får flere til å satse på avl av norskfødte varmblodshester.

  • Spørsmålet nå er hvilke tiltak DNT-styret vil gjøre for å veie opp uheldige konsekvenser av vedtaket . Ambisiøse mål for norsk oppdrett i den nye Sportsplanen må være en selvfølge, sier Per Erik Hagen.

Hagen presiserer at vallakimporten i liten grad kan bidra til å oppfylle DNTs formålsparagraf:

«DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport og utvikling av slike hesteslag som ansees skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest.»

For ytterligere kommentarer: Per Erik Hagen 911 58 225