Tysland-utvalgets forslag til oppdretterpenger med historikk

FORSLAG TIL NYE SATSER PÅ OPPDRETTERPREMIER

Innledning
Forslaget er basert på tidligere satser (fram til 31.12.2013) med visse justeringer. Beregningen er konstruert på en slik måte at innbetalinger til «fondet» fra banene, NR og DNT balanserer med utbetalingene til oppdretterne. Modellen er således et «O-spill» som verken genererer overskudd (som NR beholder selv) eller underskudd (som DNT må dekke).

 

Litt historikk om oppdretterpremier
Ideen om stimulering av avl og oppdrett med utbetaling av oppdretterpremier, hadde sin spede begynnelse allerede i 1942. Hele 15 år skulle det ta før ordningen ble innført på alle norske totalisatorbaner gjeldende for alle norskfødte hester. I de første årene gjaldt ordningen kun for innkjørte premier til unge hester (3-7 år). Flate satser for alle aldre ble benyttet helt fram til 1998. I 1993 ble dog ordningen utvidet slik at innkjørte premier fra alle nordiske baner ga rett til oppdretterpremier. I 2010 ble satsene for varmblodshester øket mens satsene for kaldblodshester forble uendret.

 

På styremøtet i januar 2014 reduserte man, for første gang i historien, overføringene til norske oppdrettere av begge raser.

Viktige hendelser fra 1942 og fram til i dag:

1942

 • Kun for premier vunnet på Bjerke
 • Utbetalt til de fire fremste i hvert løp etter skalaen kr 80 – 50 – 30 – 20

1957

 • Utbetaling en gang i året for alle norskfødte hester som starter på norske totalisatorbaner
 • Begrenset til hester i alderen 3 t.o.m. 7 år.
 • Satsen var 5%
 • Varmblodshopper som ble sendt til utlandet for bedekning kunne søke om tilskudd begrenset oppad til 1000 kroner pr hoppe.

1964 (innføring av V5 spillet førte til bedret økonomi)

 • Satsen økes til 10%
 • Gjelder hester i alderen 3 t.o.m. 12 år

1971

 • Satsen økes til 12%

1993

 • Innføring av oppdretterpremier også på innkjørte premier på nordiske baner. Kaldblodshester gis fordeler sammenlignet med varmblodshester.
  • Inntil 15% av innkjørte premier på norske totalisatorbaner og i representasjonsløp hvor hestene er uttatt av DNT (Nordisk Mesterskap, landskamper, UET`s 3- og 4-års championat)
  • Inntil 10% av innkjørte premier på andre nordiske totalisatorbaner
  • Inntil 10% av innkjørte premier for eksporterte kaldblodshester med grunnlag under kr. 500.000.

1998

 • Graderte satser basert på hestenes alder innføres
  • Kbl: 2-6 år: Inntil 15%, 7-10 år: Inntil 10%, 11-15 år: Inntil 5%
  • Vbl: 2-5 år: Inntil 15%, 6-10 år: Inntil 10%, 11-12 år: Inntil 5%
  • Tilsvarende satser – 5% på innkjørte premier på andre nordiske baner

2010

 • Satser for norskfødte varmblodshester økes, kaldblods uendret. Like satser både på norske og europeiske baner.
  • Kbl: 2-6 år: Inntil 15%, 7-10 år: Inntil 10%, 11-15 år: Inntil 5%
  • Vbl: 2-6 år: Inntil 20%, 7-10 år: Inntil 10%, 11-12 år: Inntil 5%

2014

 • Oppdretterpenger utbetales kun til yngre hester. Det settes begrensninger på utbetaling av oppdretterpremier på innkjørte premier i utlandet.
  • Kbl: 2-5 år: 15%, 6-9 år: 10%, 10-15 år: 0
  • Vbl: 2-5 år: 20%, 6-7 år: 10%, 8-12 år: 0
  • Det utbetales maksimalt kr. 50.000 i oppdretterpremier i hestens karriere på innkjørte premier i utlandet

Kilder:

Det Norske Travselskap gjennom nye 25 år (1950 – 1975), Arne Kristiansen

Avlsplan for traverrasene 1995 og 1998

I skarpt trav gjennom 125 år, John Buer

http://www.travsport.no/Nyhetsarkiv/2014/Januar/Nye-satser-for-oppdretterpremier/

 

Vurdering av ny modell

Den nye modellen har følgende fordeler:

Endrer ikke dagens struktur for utbetalinger – to ganger årlig for oppdretterpremier ervervet på norske baner og en gang årlig for oppdretterpremier fra europeiske baner.

 1. Oppdretterpremier er med denne beregningsmetoden et «0-spill» noe som sørger for at formålet er tilgodesett med maksimale overføringer innenfor de gitte rammene.

Modellen krever at det beregnes 12% trekk til «oppdretterfondet» fra alle løp som arrangeres i Norge (både fra banene, NR og DNT).

 

 Nye satser oppdretterpremier:

Oppdretterpremier fra norske baner

Varmblods:

2 – 5 år: 20%

6 – 10 år: 10%

11 – 12 år: 5 %

Kaldblods:

2 – 6 år: 15%

7 – 10 år: 10%

11 – 15 år: 5%

 

Oppdretterpremier fra europeiske baner

Varmblods:

2 – 5 år: Inntil 20%

6 – 10 år: Inntil 10%

11 – 12 år: Inntil 5 %

Kaldblods:

2 – 6 år: Inntil 15%

7 – 10 år: Inntil 10%

11 – 15 år: Inntil 5%

 

Dersom følgende modell hadde vært benyttet på 2013 årgangen hadde følgende satser blitt gjeldende:

 

Oppdretterpremier fra norske baner

Varmblods:

2 – 5 år: 20%

6 – 10 år: 10%

11 – 12 år: 5 %

Kaldblods:

2 – 6 år: 15%

7 – 10 år: 10%

11 – 15 år: 5%

 

Oppdretterpremier fra europeiske baner

Varmblods:

2 – 5 år: 18,23%

6 – 10 år: 8,23%

11 – 12 år: 3,23 %

Kaldblods:

2 – 6 år: 13,23%

7 – 10 år: 8,23%

11 – 15 år: 3,23%