Beklagelig at DNT ikke vil støtte forslag

Det er beklagelig at DNTs avlssjef, og styre, ikke ville støtte det felles forslaget fra Veikle Balder og TRAVAVL.NO om et tilskudd for alle føll født i 2016. Finansieringen er oppdretterpengene fra 2014 som står på bok hos Norsk Rikstoto.

Forutsatt at vi med dette tiltaket hadde klart å stanse nedgangen i bedekninger fra i fjor, og med en føllprosent på 65, ville hvert føll gitt oppdretteren et bidrag på 1.706 kroner. Ved 6 føll ville tilskuddet betydd over 10.000 kroner for en oppdretter.

Basert på de positive tilbakemeldingene vi har fått fra oppdrettere av begge raser etter at forslaget ble kjent vil vi anslå at norsk travsport med denne avgjørelsen sier nei til mer enn 50 føll i 2016. Disse hadde vært et viktig bidrag for å opprettholde antall arrangerte norske travløp om noen år.

Veikle Balder og TRAVAVL.NO ble i møte med DNTs administrasjon i mai bedt om å komme med forslag til disponering av disse midlene. Begge foreningene har jobbet seriøst med dette, og styrene i begge foreninger står bak forslaget.

Det påhviler derfor DNT et betydelig ansvar for å komme opp med andre tiltak som kan gi minst tilsvarende virkning for antall føll i 2016.

Jakob Sæthre/s Per Erik Hagen/s
Veikle Balder Travavl.no