Lionel med ny seier i Frankrike!

Våre gratulasjoner i dag går til femårige Lionel som tok nok en seier i Paris, denne gang i Gruppe III-løpet Prix de Louvre på Enghien. Dermed har den norskfødte Look de Star-sønnen til Kjell Arne Ness & Gøran Antonsen tjent 180.300 euro på sine løp i Frankrike. Etter 1. juli, da reglene ble endret, er det bare oppdretterpenger i Gruppe I-løp utenom Norden. TRAVAVL.NO mener denne politikken bør endres slik at oppdrettere av norske hester får oppdretterpenger i hele UET-området.

lionel