Innkalling og saksliste til årsmøte 2016, samt årsmelding

Innkalling og saksliste for årsmøte i Travavl.no:

Årsmøte avholdes fredag 26. februar 2016 kl 19.00 på Olavsgård Hotel.

Vi oppfordrer alle som ikke har gjort det å melde seg på Oppdretterseminaret som er samme sted rett etter møtet.  Tlf 61 16 55 00 / 91158225

Saker:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING
 2. VALG AV DIRIGENT
 3. ÅRSBERETNING
 4. REVIDERT REGNSKAP
 5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017
 6. INNKOMNE FORSLAG

Forslag skal være hos styret 14 dager før årsmøtet.

 1. VALG AV:
  –  STYREMEDLEMMER
  – LEDER BLANT STYREMEDLEMMENE
  – 2 VARAMEDLEMMER TIL STYRET
  – 2 REVISORER
  – VALGKOMITE, ETT NYTT MEDLEM

Etter årsmøtet er det buffet / Late Night Show kl 21 som start på Oppdretterseminaret.

Medlemskontingent for 2016 er 300 kroner og betales inn på vår konto 72532007829. Husk å merke med navn.

Styret

Last ned her:

Innkalling og saksliste for årsmøte i Travavl
Årsmelding 2015