Innkalling Årsmøte 2017 Travavl.no

Innkalling til årsmøte i travavl.no

Fredag 10. februar kl 19 på Scandic Gardermoen, like ved E6 ( NB ikke det Scandic vi var på sist!)

Vi oppfordrer medlemmene til å melde seg på Oppdretterseminaret 2017 som starter samme sted kl 21. Påmelding til Norsk Hestesenter via sak på travsport.no.

 

Saksliste:

 1. GODKJENNING AV INNKALLING
 2. VALG AV DIRIGENT
 3. ÅRSBERETNING
 4. REVIDERT REGNSKAP
 5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2018
 6. INNKOMNE FORSLAG

Forslag skal være hos styret 14 dager før årsmøtet (info@travavl.no eller direkte til styreleder)

 1. VALG AV:
 2. 2 STYREMEDLEMMER
 3. LEDER BLANT STYREMEDLEMMENE
 4. 2 VARAMEDLEMMER TIL STYRET
 5. 2 REVISORER
 6. VALGKOMITE, ETT NYTT MEDLEM

 

Styret