Avlsvurdering på Bjerke i dag

Det har vært avlsvurering på Bjerke Travbane i dag, og Elite B.R. og Ferrari B.R. ble vist. Sandsjöns Igor var påmeldt, men strøket. Ingen av de to hadde noen diskvalifiserende lidelser, og ble godkjent.

Ferrari B.R. fikk totalt 76,5 poeng og dermed «høy forventet avlsverdi».
(Delpoeng: Stamme 26 poeng, prestasjoner 35 poeng, Eksteriør 8,5 poeng, helse 7 poeng). Se full dommerrapport her.

Elite B.R. fikk totalt 58 poeng og dermed «middels forventet avlsverdi»
(Delpoeng: Stamme 25 poeng, prestasjoner 20 poeng, eksteriør 7 poeng og helse 6 poeng). Se full dommerrapport her.

Bilde illustrasjon