Innkalling Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 for alle Travavl.no sine medlemmer avholdes som vanlig i forbindelse med
det årlige oppdretterseminaret.

Dette blir i år fredag den 16. februar kl 18:30 på Scandic Oslo Airport Hotel.

Saker i henhold til vedtekter.

Innmeldte saker må være styret i hende 14 dager før årsmøtet!

Vi ses!