Nytt medlemsblad

Medlemsblad / nyhetsbrev nr 1 /2018 er nå publisert. Alle medlemmer har fått tilsendt denne elektronisk på epost, og kan også lastes ned/leses her.