Abortvirus hos hest EHV-1

Herpesinfeksjon (EHV-Equint Herpesvirus 1) er en av de viktigste årsakene til senaborter hos drektige hopper. Det er et av de virus som forårsaker luftveisinfeksjoner og unghester og løpshester er derfor en viktig smittekilde. I Sverige og England er det nylig meldt om utbrudd blant drektige hopper, og i Norge har vil allerede tilfeller med mistanke om smitte, så det er best å være føre var og gjøre det man kan.

EHV-1 spres seg hovedsaklig som dråpesmitte fra hester med luftveisinfeksjon og fra infiserte fostre og fostervann. Smitte kan også skje ved direkte smitte fra hest til hest direkte, samt via uvaskede hender, klær, sko, transport, utstyr og fôr.

Det er noen viktige grep man kan gjøre for å beskytte sine drektige hopper og hindre smitte i å komme inn på stallen:

  • Unngå kontakt mellom unghester/løpshester og de drektige hoppene. Hester som er ute og starter eller som kommer nye på stallen kan ha infeksjonen.
  • Hygiene – vask og sprit hender før og etter kontakt med hest, og bytt klær og sko om du besøker flere staller. Husk at smitten kan overføres passivt via gjenstander.
  • Vaksinasjon i drektighetsmåned 5, 7 og 9 hjelper men er ikke 100%.
  • Ved abort, pass på at foster og fostervæske blir pakket unna da de inneholder store mengder smitte, og husk så på hygiene med vask og klær/sko.

Se vedlagte skriv om Herpesvirus (Fra Klinikken På Travparken AS)