Digital fødselsmelding hos DNT

Fra Travavl.no 4/12/19:

«DNT lanserer i dag digital fødselsmelding. Nå trenger man ikke lenger fylle ut og levere føllregistrering via post og papir. Dette gjøres nå på en enkel måte i DNTs kundeportal – Min Side.

Fødte føll fra kaldblodstravere og varmblodstravere skal i henhold til registreringsreglementet registreres hos Det Norske Travselskap. Tidligere har denne prosessen foregått ved at oppdretter leverer fødselsmelding via papir som sendes i posten.

Fra i dag vil dette foregå på DNTs kundeportal – Min Side – i en digital fødselsmelding. Her kan oppdretter enkelt logge seg på og få tilgang til å levere meldingen. Inne i Min Side finnes en oversikt over «mine eide hester». Her får oppdretter tilgang til å foreta registrering, før denne sendes til saksbehandler for godkjenning. Når meldingen er godkjent får man beskjed om dette i Min Side. Skulle fødselsmeldingen ikke bli godkjent vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter via e-post.

Har du ikke tilgang til Min Side? Vennligst ta kontakt med DNTs Servicetorg på post@travsport.no

Bedekningsresultat 2019

Vedlagt følger liste over hopper som ikke har innrapportert inn bedekningsresultat i 2019 (bedekningssår 2018). Se oversikt her.

Dersom hoppen din står oppført på denne listen så må fødselsmelding for 2019 sendes inn snarest. Ble ikke hoppen drektig i 2018 så vil vi gjerne ha beskjed om dette enten på fødselsmelding eller pr. e-post.