Åringsbeite tilbys og ønskes

Da har vi lagt til en side på websiden vår der vi legger inn informasjon om de som kan tilby åringsbeite, og de som ønsker åringsbeite, så er det bare å ta kontakt med hverandre.

Vi ønsker at de som kan tilby disse tjenesten, sender oss en melding, så prøver vi få til en møteplass der de som trenger disse tjeneste har noen de kan kontakte.

Med vennlig hilsen Styret