Utvidet frist 3-årskonk’en

Kjære medlemmer!

Da vi gjerne vil ha med noen flere konkurransebidrag i årets konkurranse, utvider vi fristen for medlemmene til å sende inn sine bidrag til og med 31. mars.

Mer info om konk’en, og liste over 2018-årgangen finner du her

Med vennlig hilsen Styret