Innkalling årsmøte 2021

Kjære medlemmer i Travavl.no!

Innkalling og saksliste for årsmøte i Travavl.no

Her følger informasjon rundt årsmøtet i Travavl.no i 2021. Vi er nødt til å ha møtet digitalt, siden virussituasjonen ikke gir oss tro på muligheter for et fysisk møte i overskuelig framtid. Vi håper på forståelse for at vi har sett an situasjonen. Vi hadde i det lengste håpet å se dere til et fysisk møte, og vedtektene sier at møtet normalt skulle vært i februar.

På innkallingen er det angitt hvordan møtet skal gjennomføres på Teams og frist for innsending av saker til info@travavl.no.

Mer info følger.

Velkommen til årsmøte 7. april!

Med vennlig hilsen,
Styret i Travavl.no

Last ned:

Innkalling årsmøte 2021

Årsmelding 2020

Regnskap 2020

Revisjonrapport Travavl.no 2020