Søknad om DNTs Eliteavlshoppe

Hoppeeiere har anledningen til å søke om utnevnelse av DNTs Eliteavlshoppe for egen hoppe. Fristen er mandag 1. november.

Gå til DNT sin webside for mer informasjon og kriteriet


Foto: Eirik Stenhaug