Avlsstall

Dere har sikkert allerede hørt om konseptet Avlsstall.no som er et konsept jobbet fram i samarbeid mellom DNT, Veikle Balder og Travavl.no, som et ledd i å stimulere norsk oppdrett og dermed norsk travsport.

En Avlsstall skal være et komplett kvalitetstilbud som oppfyller visse kriterier satt av arbeidsgruppa, og skal kunne tilby oppstalling av avlshopper og føll, og annen jobb som hjelp til føllinger, bedekninger, og sørge for alt det daglige hestene trenger av håndtering, stell, fôring, og helsemessig oppfølging. Alt under ordnede forhold mht kontrakter. Websiden www.avlsstall.no er laget for å formidle kontakt mellom kjøpere av slike tjenester og de som kan tilby tjenester. Kundene kan for eksempel være folk som ønsker å drive med oppdrett men ikke har mulighet hjemme, kanskje har en løpshoppe de har pensjonert og ønsker et føll fra. Prosjektet er ment som en formidling mellom oppdrettere og drivere og det er disse partene som inngår kontrakt seg imellom.