Info om fødselsregistrering

Kopi av infoskriv fra Det Norske Travselskap 23. februar:

Du kan nå på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2021 i DNTs kundeportal «Min Side». Dersom hoppen gikk tom, har kastet eller abortert skal dette også innrapporteres. De som ikke har tilgang til Min Side vil få fødselsmelding tilsendt pr. post eller e-post. Føll kan eventuelt registreres som udøpt, navneforslag må da eventuelt sendes pr. epost ved en senere anledning.

Har du ikke tilgang til Min Side, eller har du spørsmål?
Informasjon om kundeportalen, hjelp til innlogging eller øvrige spørsmål vennligst kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no .

Innrapporterte bedekninger 2021
Vedlagt følger liste over hopper som er registrert bedekt i 2021. Dersom du ikke finner hoppen din på vedlagte liste ta kontakt med hingsteholder. Hingsteholder må skriftlig gi oss beskjed om hoppe, hingst og bedekningsdato. Ved bedekning i utlandet er hoppeier selv ansvarlig for å gi beskjed til DNT, epost: post@travsport.no. Dersom bedekning 2021 ikke er innrapportert vil du ikke ha mulighet for å registrere resultat av bedekning 2021.

Oppdretter
Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel er registrert i DNTs register som eier av moren. Ved eventuell endring av oppdretter skal søknad fremlegges samtidig med registrering av føllet. Søknad skal foreligge på DNTs standardiserte skjema, se vedlegg.

Sertifiseringspakker for føll født 2022
Sertifiseringspakker vil bli sendt til oppdretter fortløpende.

Priser 2022
Det er en besparing på kr 300,- ved å registrere resultat av bedekning på Min Side kontra manuell innsending av fødselsmelding. Minner også på at det vil ilegges ett gebyr ved for sen innrapportering av født føll.

Last ned:

Informasjon fødselsregistrering 2022

Bedekte hopper 2021 (pr. 20.2.22)

Søknadsskjema for endring av oppdretter