Årsmøtet 2022

Avlsorganisasjonen Travavl.no har fått gjennomslag for flere av sine forslag det siste året. – Håpet er at våre bidrag kan være med på å gi travsporten sårt trengte oppturer i tiden som kommer, sier leder Per Erik Hagen.

Årsmøtet i Travavl.no ble gjennomført på Teams onsdag 23. februar, siden Oppdretterseminaret var avlyst sist helg.

Av sakene Travavl har fått gehør for er at det skal ansettes avlssjef i DNT, at det er gjennomført felles filming av auksjonshester og at det går mot heving av premiene i unghestløpene for bredden av gode treåringer. – Vi er nødt til å styrke interessen for travsport for å på sikt styrke mulighetene for å drive oppdrett av travhester, sier Per Erik Hagen.

Han ble gjenvalgt som leder. Gjenvalgt i styret ble Hanne Lynne, mens Ments Tore Møller er nytt styremedlem. Charlotte Svendsen og Majken Amundsen er nye varamedlemmer. Mona Gåsbakk ble takket for mangeårig innsats i styret.

Selve årsmøtet ble udramatisk. Det kom signaler om at styret også bør arbeide for å styrke arenaopplevelsene, for å bidra til større interesse for sporten. Flere av deltagerne ytret også ønske om å reise ut på tur etter at pandemien har roet seg,

Her finner du Referat for Årsmøtet 2022, samt Årsmelding og Regnskap for 2021

og opptak av Teams-møtet som ble avholdt kan du ser på Youtube her.