Til våre medlemmer om auksjonsfilming

Travavl.no og Veikle Balder ønsker å støtte opp om avl og oppdrett av travhester i Norge. Tilrettelegging for salg av unghester inngår i dette. Travavl.no og Veikle Balder vil derfor tilby våre medlemmer profesjonell filming og fotografering av åringer som skal bys fram på årets klasseløpauksjon. De filmerne/fotografene som foreløpig er klare er Trond Pedersen, Charlotte Svendsen og Onar Stangeland. Prisen vil være kr 1000,- pr. hest. Travavl.no og Veikle Balder besørger fotografens reiseregning til de planlagte tider og steder for filming og fotografering. Tid og lokalisering for filming og fotografering vil fastsettes når behovet er kartlagt. Filming og fotografering vil foregå på- eller i nærheten av utvalgte totalisatorbaner.
Travavl.no og Veikle Balder ber om at de av våre medlemmer som dette tilbudet er aktuelt for, sender oss en mail så fort som mulig og innen 25. juni, til info@travavl.no. Vi trenger ditt navn, adresse, navn på hest(er) og hvilken totalisatorbane du sokner til.
Vi er kjent med at DNT vil legge ut ei liste over aktuelle fotografer. Medlemmer av Travavl.no og Veikle Balder står selvsagt fritt til å velge et annet tilbud enn det vi presenterer. Vi er i dialog med DNT om en noe utsatt frist for innlevering av bilder og filmmateriale.
Med vennlig hilsen,
Styret