Nytt styre i Travavl.no

Etter Årsmøtet 2023 18. februar er sammensetningen av styret, revisorer og valgkomite som følger:

Styret:

Per Erik Hagen (styreleder)
Tom Andersen (nestleder) gjenvalgt
Hanne E Lynne (styremedlem)
Ments Tore Møller (styremedlem)
Majken Amundsen (erstattet Ann Berit Sagedal, opp fra vara)
Arnt Foss – varamedlem
Britt Elin Oftedal – varamedlem

Valgkomiteen:
Gunnar Flåten
Hans Tronstad
Ann Berit Sagedal (valgt. Erstatter Lisbeth Hansen)

Revisorer:
Stein Fossan gjenvalgt for ett år
Einride Horstad valgt for ett år.