Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøte avholdes lørdag 17. februar 2024 kl 16.15 på Thon Linne Hotel.

Regnskap, årsmelding osv vil følge nærmere dato.

Klikk her for å se/laste ned:

Innkalling årsmøte 2024 (17.1.24)

Innkalling og saksliste Årsmøte 2024 (9/2/24) 

Årsmelding Travavl 2023

Revidert regnskap 2023

 

Med vennlig hilsen,

Styret