Rabatthingster 2021

Siden er under oppdatering og flere hingster vil tilkomme. Hingstene listes alfabetisk. Oppgi medlemsnummer ved bestilling (dette finner du på medlemsfakturaen).

Belfort Rags

Belfort Rags

(3)18,2am / kr. 17.000

e. Evil Enok M.E.
u. Julia Rags
e. Super Arnie (us)

Bullchip

Bullchip

1.12,0a / kr 1.879.169

e. Angus Hall (us)
u. Daisy Chip (us)
e. Lindy Lane (us)

Canepa Hanover

Canepa Hanover

(3)09,1ak / USD 305,269

e. Muscle Hill (us)
u. Cressida Hanover (us)
e. Mr. Lavec (s)

Evil Enok M.E.

Evil Enok M.E.

(5)09,8ak / kr. 2.931.345

e. Magnetic Power (us)
u. Topaz Dragon (nl)
e. Dante Buitenzorg (nl)

Express Bourbon

Express Bourbon

(4)12,5a / EUR 81.680

e. Ready Cash (fr)
u. Kamera Bourbon (fr)
e. Cezio Josselyn (fr)

Golden Dream M.E.

Golden Dream M.E.

(4)11,4am / kr. 1.664.422

e. Buzzin Brian (us)
u. T.J. Mixy
e. Armbro Plushy (ca)

Hard Cash

Hard Cash

e. Ready Cash (fr)
u. Beverly B.R.
e. Donato Hanover (us)

Hayden Hanover

Hayden Hanover

P.1.06,5a / SEK 5.882.939

e. Somebeachsomewhere (us)
u. Hana Hanover (us)
e. Western Hanover (us)

Nu Pagadi

Nu Pagadi

1.10,9a / SEK 6.641.558

e. Love You (fr)
u. Noblesse Oblige (de)
e. Armbro Kaiser (us)

One Too Many

One Too Many

13,5am / SEK 2.324.500

e. Viking Kronos (I)
u. Bourbon Eyes (s)
e. Smokin Yankee (us)

Revenue

Revenue

1.09,3a / SEK 16,4 mill

e. Reve d’Udon (fr)
u. Hazel Sund (s)
e. Sugarcane Hanover (us)

Sinou Madrik

Sinou Madrik

1.14,4a / SEK 1.579.229

e. Infant du Bossis (fr)
u. Fidji Du Buisson (fr)
e. Kimberland (us)

Umoko

Umoko

12,4am / kr. 1.420.481

e. Imoko (fr)
u. Kiss Me Coulonces (fr)
e. And Arifant (fr)

Yarrah Boko

Yarrah Boko

09,7a/ kr.10.440.769

e. Coktail Jet (fr)
u. Big Blue Kitten (us)
e. Pine Chip (us)