Yarrah Boko (S)

1.09,7a / kr.10.440.769

e. Coktail Jet (fr)
u. Big Blue Kitten (us)
e. Pine Chip (us)

Klikk her for mer informasjon

Våre medlemmer gis 20% rabatt på føllavgiften