Velkommen til avlsforeningen Travavl.no

Vårt mål

Avlsforeningen ønsker å bidra til å løfte kvaliteten på norsk varmblodsavl ytterligere, slik at «Made in Norway»-begrepet kan brukes så ofte som mulig. Målet med foreningen er å fremme norsk varmblodsavl ved å få til gunstige avtaler, og med ulike tiltak informere, motivere og hjelpe oppdrettere til å satse videre og vise at “Made in Norway” duger og kan hevde seg internasjonalt.

Bli medlem

Som medlem i avlsforeningen vil du få en kanal der du kan få gehør for saker som du mener er viktige for foreningen å jobbe med. Du trenger ikke være oppdretter for å være medlem, det holder at du støtter visjonen om at norskfødte varmblodstravere skal være minst like gode som travere fra andre nasjoner. Vær med på å skape flere oppturer for norske varmblodstravere!

Made In Norway

Kjernen i norsk travsport er den norskfødte hesten. Helt fra unnfangelsen av det nye livet skapes arbeidsplasser og gode ringvirkninger. Kunnskaper om hesten spres under oppvekst og trening. Den norske hestekulturen holdes vedlike. Norsk oppdrett av travhest er ikke bare viktig for å opprettholde sporten i Norge, det betyr også viktige norske arbeidsplasser.

I samarbeid med

Siste nyheter: